Biologisch Medisch Centrum Epe

Algemene angststoornis

Deze site is opgericht door een zeer tevreden clint van het Biologisch Medisch Centrum

Biologisch Medisch Centrum
HINTS
ATP energie
Behandeling CVS/ME
Dr Myhill
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Dr Chia
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Mitochondrial dysfunction
Cvs en fibromyalgie
Video xmrv cvs
Virus gevonden
Virus en DNA
Viruses and mitochondria
Virussen en immuunsysteem
Zware metalen

Cadmium
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
esme
Research direction

Glutathion
Carnitine
D-ribose
Vitamine B12
Vitamine D
Nac
FIR
EPD Desensibilisatie
Oxymatrine
Gc MAF
Raltegravir
CT
Meetresultaten 1

Meetresultaten 2
Meetresultaten 3
Meetresultaten 4

 

Algemene angststoornis

Het DSM-IV geeft de volgende criteria voor de gegeneraliseerde angststoornis:

A. Overmatige angst en zorgen (bange voorgevoelens) die voorkomen op de meeste dagen in een periode van zes maanden over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (bijvoorbeeld prestaties op het werk of school).

B. Moeite met het in de hand houden van de zorgen.

C. De angst of bezorgdheid heeft drie of meer van de volgende symptomen, waarvan er minimaal twee op de meeste dagen van de laatste zes maanden zijn voorgekomen (voor kinderen is slechts n criterium vereist):

1.Rusteloosheid of opwinding.
2.Snel vermoeid zijn.
3.Concentratie- of geheugenproblemen.
4.Irritatie.
5.Spierspanningen.
6.Slaapproblemen (moeite om in te slapen of te blijven slapen of rusteloze niet-verkwikkende slaap).Biologische Perspectief

De biologische verklaring voor het ontstaan ​​van een angst stoornis is: problemen in de  werking van de hersenen.

De angststoornis wordt veroorzaakt door een overmatige neurologische activiteit in het gebied van de hersenen
(mn amygdala) dat verantwoordelijk is voor emotionele opwinding, dit verhoogde niveau van opwinding wordt ervaren als angst.

Deze buitensporige neurologische activiteit wordt veroorzaakt doordat bepaalde remmende neuronen, die tot doel hebben de neurologische activiteit te verminderen, niet goed functioneren.

GABA is bijvoorbeeld zo een neurotransmitter met een remmende werking op de neurologische activiteit.

Er wordt verondersteld dat door een lage hoeveelheelheid GABA de neurologische activiteit hoog blijft.

Een soort geneesmiddelen wat zeer effectief is in het verlichten van de symptomen geassocieerd met angst en angsttoestanden zijn de benzodiazepines.

Benzodiazepines zoals Librium, Valium en Xanax werken doordat zij direct de kans verhogen dat GABA zich kan binden aan de receptoren waar het zijn remende werking kan uitvoeren.

Dit verhoogt de effectiviteit GABA, waardoor de neurale activiteit verlaagd.

Mogelijk is de benzodiazepine receptor minder gevoelig waardoor de werking van GABA minder wordt.

De ongerusthied is constand waaroor het sympatische zenuwstelsel voordurend actief is en het parasympatische zenuwstelsel geen gelegenheid krijgt om het lichaam tot rust te laten komen.

Het feit dat algemene angstoornis zo beinvloedbaar is met medicijnen ondersteund het gegeven dat het een biologische achtergrond heeft.


Cognitieve Perspectief

De cognitieve verklaring van een algemene angststoonis is dat mensen een foutieve overtuigingen hebben aangeleerd die leiden tot angst of bezorgdheid.

Dit kan in de vroege kindertijd begonnen zijn. En versterkt zijn door latere ervaringen.

De aanvankelijk verkeerde overtuiging wordt versterkt door latere ervaringen die werken als ondersteunend bewijs voor het kloppen van de eerdere overtuiging. "Zie je wel dat het klopt wat ik dacht"

Allerlei lichamelijke kwaaltjes lijden tot bezorgdheid en deze bezorgdheid lijdt weer tot lichamelijke kwaaltjes. Door vermoeidheid ontstane financiele of relationele problemen geven weer ongerustheid en daarmee vermoeidheid.

Het is een angst of bezorgdheidsysteem wat zichzelf in stand houdt.

De kennis dat dit mogelijk aan de hand is geeft nog niet direct de mogelijkheid om hieraan te ontsnappen. De kennis kan gezien worden als een nieuwe weg die gereden kan worden.
Een veel minder bezorgd denken omdat het beter is voor je.
Echter er zijn in het hoofd enorme snelwegen voor gedachte gangen aangelegd. Zodra er iets binnenkomt of er iets in gedachte omgaat blijft dat in eerste instantie deze bekende enorme snelwegen volgen.