Biologisch Medisch Centrum      Arts Paul van Meerendonk
Hartslag Variatie

 

Biologisch Medisch Centrum
Behandeling CVS/ME
ATP energie
Dr Teitelbaum
Dr Meirleir
Dr Cheney
Arts Paul van Meerendonk

ADP-ATP efficiency
Mitochondrial dysfunction
HINTS
EPD Desensibilisatie
Cvs en fibromyalgie
CVS ME aantoonbaar
CVS legitiem
Research direction
CT

Virus en DNA
esme
Glutathion
Vitamine B12
Vitamine D
Zware metalen
Cadmium
FIR
Carnitine
Nac
Dr Kerr
Meetresultaten 1

Meetresultaten 2
Meetresultaten 3
Meetresultaten 4

 

Hartslag Variatie

 

video

Hartslag variatie:  In een goede gezondheidstoestand is de hartslag variŰrend. Niet heel constant.

De hartslag variatie is een indicatie van de werking van het autonome zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel regelt veel belangrijke functies in het lichaam. Waaronder ademhaling en hartslag.

Als de hartslag te constant is is dit een indicatie dat het parasympathische deel van het zenuwstelsel niet goed functioneert.

Het parasympathische deel van het zenuwstelsel zorgt voor een rusttoestand. Een stand waarin het lichaam kan herstellen. Als deze toestand niet of niet goed wordt bereikt kan het lichaam niet goed herstellen. Het blijft in een gespannen stand.

Het sympathische zenuwstelsel is de tegenhanger van het parasympathische zenuwstelsel, deze zorgt voor actie en een alerte toestand om snel tot actie over te kunnen gaan. En juist als deze te actief blijft dan krijgt het parasympathische deel geen kans om goed te werken en het lichaam te ontspannen en te herstellen.

 


Kiezen voor andere gedachten:
Door bewust te gaan beginnen met het kiezen van andere gedachten, door jezelf eens te trakteren op heerlijke fijne gedachten in je hoofd, door dat keer of keer weer te doen, te herhalen, te herhalen en te herhalen zal je geest zich gaan ontspannen waardoor je lichaam zich ook beter kan ontspannen.